Tupoksi Kepala Dinas

TUGAS POKOK DAN FUNGSIKepala DinasPasal 8
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, perumahan dan pengebangan kawasan permukiman, sumber daya air, tata ruang, pengembangan wilayah, pengujian, peralatan serta perbekalan.Pasal 9Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 1. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;

 2. Pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

 3. Pembinaan dan pengendalian penyusunan program, kebijakan teknis;

 4. Pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana;

 5. Pembinaan dan pengendalian rancangan produk hukum;

 6. Pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

 7. Pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan tugas pelayanan umum;

 8. Pengendalian teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;

 9. Pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan serta Laboratorium uji Konstruksi ;

 10. Pembinaan pengendalian teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang kebinamargaan, Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Sumber Daya Air, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, serta Pengujian dan Peralatan;

 11. Pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;

 12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

 13. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Facebook Fans Page